Objawy choroby popromiennej

Promieniowanie jonizujące, które wnika do organizmu, powoduje radiolizę wody w tkankach. Uwolnione w ten sposób rodniki tlenowe rozrywają łańcuchy kwasu nukleinowego (DNA). Skutkuje to powstaniem mutacji genetycznych lub martwicy komórek. Choroba popromienna powstaje na skutek działania promieniowania jonizującego na organizm. Skutki tej choroby zależą od dawki promieniowania, jaka była podana pacjentowi. Najbardziej narażone na chorobę popromienną są osoby, które zajmują się medycyną nuklearną, osoby pracujące przy lampie rentgenowskiej. Występują dwa rodzaje choroby popromiennej: choroba ostra, choroba popromienna przewlekła. Choroba popromienna objawy, objawy choroby popromiennej mogą być różne i niejednoznaczne. Wśród objawów występują ogólne osłabienie, mniejsza ilość limfocytów we krwi, spadek odporności, niedokrwistość. Przy ostrej chorobie popromiennej dodatkowo mogą wystąpić takie objawy jak: obrzęki, krwawe biegunki. W przypadku przewlekłej choroby popromiennej objawy występują po pewnym czasie od napromieniowania, może to być nawet kilkanaście lat.

Leczenie choroby popromiennej

Leczenie choroby popromiennej zależne jest od rodzaju choroby. W przypadku leczenie choroby w postaci hematologicznej konieczne jest zastosowanie płynów krwiozastępczych i preparatów krwiopochodnych, antybiotyków, leków, które pobudzą proces hematopoezy szpikowej. Jeśli pacjent cierpi na jelitową chorobę popromienną, konieczne jest żywienie pozajelitowe, do czasu, gdy nastąpi zregenerowanie przewodu pokarmowego. Pacjent narażony na wysoką dawkę promieniowania jonizującego może mieć zespół żołądkowo-jelitowy, czego konsekwencją może być nieodwracalne uszkodzenie przewodu pokarmowego. W przypadku pacjentów z tą chorobą śmiertelność wynosi 50-100%. Najszybciej rozwijająca się postacią choroby popromiennej jest postać mózgowa. Od razu po napromieniowaniu u pacjenta występują drgawki, utrata przytomności, niewydolność oddechowa. Skutkiem powikłań wynikających z układu sercowo-naczyniowego, może być niedotlenienie mózgu, obrzęk. W przypadku tej postaci choroby śmiertelność wynosi 100%.
W czasie leczenia choroby popromiennej zalecane jest, aby stosować preparaty do homeostazy ustrojowej. Aby uszkodzone narządy mogły się odbudować, potrzebny jest na to czas. Skutki choroby popromiennej a na kobiety w ciąży zależą od okresu ciąży, wielkości dawki promieniowania. W przypadku wczesnej ciąży promieniowania powoduje wewnątrz maciczne obumarcie płodu. W późniejszym etapie ciąży, występuje wysokie ryzyko wad wrodzonych, jeśli matka cierpi na chorobę popromienną.

Skutki choroby

Choroba popromienna niesie za sobą wiele konsekwencji dla naszego zdrowia. W przypadku chorych występuje zwiększone podatność na zachowania na nowotwory np. kości, tarczycy. W chorych występuje przedwczesne starzenia, skraca się długość życia. Wysokie napromieniowania organizmu prowadzi to uszkodzenia układu odpornościowego, chorób genetycznych, występują częste skazy krwotoczne.
Odczyn popromienny a choroba popromienna
Należy wiedzieć, że choroba popromienna nie jest tożsama z odczynem popromiennym. Odczyn popromienny jest to powikłania powstałe na skutek radioterapii, odczyn popromienny wczesny powstaje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia radioterapii. Objawy dotyczą obszaru narządu, który był poddany radioterapii. Do wczesnych odczynów zalicza się: świąd, stan zapalny skóry, duszności, utrata włosów, nudności. Późny odczyn popromienny może objawiać się stanem zapalnych dróg oddechowych, zaćmą, stanem zapalanym kości.